ანაბარი

რებანკი - დეპოზიტი

ანაბარი / სერტიფიკატი

დაგვიტოვე შენი მობილურის ნომერი, ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდება და გაგაცნობს დეტალურ პირობებს.

sakartvelo+995

ღილაკზე „გაგზავნა“ დაჭერით, თანხმობას ვაცხადებ, რომ სს „პაშა ბანკი საქართველო“ უფლებამოსილია მიიღოს და დაამუშაოს ჩემი პერსონალური მონაცემები საბანკო პროდუქტების შეთავაზების მიზნით. სს „პაშა ბანკი საქართველოს“ პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკის გაცნობა შესაძლებელია: https://rebank.ge/legal?type=privacy_politic