đŸ“±
ჱოპ|áƒ„áƒáƒ áƒ“áƒ˜áƒĄ განაáƒȘჼადიჹეიყვანე ჹენი მობილურის ნომერიმითითებულ ნომერზე მიიჩებ ერთჯერად კოდს
ინჀორმაáƒȘიიქ კონჀიდენáƒȘიალურობა დაáƒȘულია