რებანკი - TopCard - Black Friday
black-friday-gif
გადაანაწილე ნებისმიერი ჟარჯი 6 თვეზენოემბერი ჹენი თვეა! ამიჱომაáƒȘ ჱოპ|Ⴤარდით სადაáƒȘ არ უნდა გადაიჼადო 27 áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ 30 ნოემბრის ჩათვლით, ყველა ჟარჯი 6 თვეზე გადაგინაწილდება. თანაáƒȘ ყოველგვარი დანამაჱის გარეჹე, áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ  0%-ად.ელოდები ჹავი პარასკევის ჹეთავაზებებს ჱანსაáƒȘმლის, áƒ€áƒ”áƒźáƒĄáƒáƒȘმლის, áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ და ავეჯის მაჩაზიაჹი? ან რომელიმე ადგილობრივ თუ უáƒȘჼოურ საიჱზე? ან სულაáƒȘ დიდი ჼნის აუჼდენელი სურვილი áƒ’áƒáƒ„áƒ•áƒĄ. აჼლა საუკეთესო დროა, იყიდო, დაჯავჹნო, გამოიწერო ჹენთვის! ჱოპ|Ⴤარდით გადაჼდისას, თანჼა ყველგან 6 თვეზე გადაგინაწილდება.ნუ გადადებ, მოემზადე áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ და მოითჼოვე ბარათი დჩესვე, სრულიად áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒáƒ“. აჄáƒȘია ვრáƒȘელდება 27.10.2022 – 30.11.2022 პერიოდჹი გაáƒȘემულ ბარათებზე.

Don’t miss exclusive

Offers

Download mobile application

I.Chavchavadze Avenue 37M, 0179, Tbilisi, Georgia

„PASHA Bank Georgia“, JSC 404433671

Don’t miss exclusive

Offers


I.Chavchavadze Avenue 37M, 0179, Tbilisi, Georgia

Download mobile application

KA

© 2007-2022 „PASHA Bank Georgia“, JSC 404433671