ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 06.04.2020

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 06.04.2020

ტოპ|ქარდის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 08.04.2020


არქივიფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 19.06.2019

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​

ხელშეკრულება ძალაშია 24.10.2019

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილების თარიღი 24.10.2019

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 27.11.2019

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 27.11.2019

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 28.01.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 28.02.2020

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 28.01.2020

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 28.02.2020

 დაგვიტოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და მალე დაგიკავშირდებით

Enter Code

Code validation