ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 04.10.2021-დან

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილება ძალაშია 04.10.2021-დან


არქივი


ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 01.12.2020

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 01.12.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 19.06.2019

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​

ხელშეკრულება ძალაშია 24.10.2019

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილების თარიღი 24.10.2019

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 27.11.2019

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 27.11.2019

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 28.01.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 28.02.2020

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 28.01.2020

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 28.02.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 06.04.2020

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 06.04.2020

ტოპ|ქარდის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 08.04.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 01.07.2020

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 01.07.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 24.07.2020

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 24.07.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 21.09.2020

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 21.09.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 13.01.2021-დან

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებების თარიღი 13.01.2021

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 25.02.2021-დან

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებება ძალაშია 25.02.2021-დან

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 01.04.2021-დან

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილებება ძალაშია 01.04.2021-დან

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 16.06.2021-დან

გენერალურ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილება ძალაშია 16.06.2021-დან

დაგვიტოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და მალე დაგიკავშირდებით

Enter Code

Code validation