შეგროვებადი მაქსი|ანაბარი
ანაბრის გახსნა უფასოა და საუკეთესო საშუალებაა გარკვეული მიზნისთვის თანხის შესაგროვებლად;

ანაბარი წინასწარგანსაზღვრული პერიოდით იხსნება და მასზე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ სასურველი თანხის დამატება;

მიუხედავად იმისა, ანაბარზე დაამატებთ თუ არა თანხას პერიოდულად, საპროცენტო სარგებელი მაინც დაგერიცხებათ.

არარეზიდენტი ფიზიკური პირების შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთი მცირდება 0.5%-ით ყველა ვალუტაში.

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია შემდეგი მაგალითის მიხედვით: ანაბრის გახსნისას მომხმარებელს შეაქვს 10 ერთეული და ყოველი თვის პირველ რიცხვში საანაბრე ანგარიშზე ამატებს 10 ერთეულს; ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

პირობა 3 - 5
თვე
6 - 8
თვე
9 - 11
თვე
12 - 14
თვე
15-17
თვე
18 - 20
თვე
21-23
თვე
24 თვე
ვადის ბოლოს 9.00% 9.30% 9.55% 9.75% 9.85% 9.95% 10.15% 10.35%
ეფექტური 8.13%-დან 9.19%-დან 9.57%-დან 9.76%-დან 9.80%-დან 9.84%-დან 9.96%-დან 10.13%-დან
დაგვიტოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და მალე დაგიკავშირდებით

Enter Code

Code validation