შეგროვებადი მაქსი|ანაბარი
ანაბრის გახსნა უფასოა და საუკეთესო საშუალებაა გარკვეული მიზნისთვის თანხის შესაგროვებლად;

ანაბარი წინასწარგანსაზღვრული პერიოდით იხსნება და მასზე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ სასურველი თანხის დამატება;

მიუხედავად იმისა, ანაბარზე დაამატებთ თუ არა თანხას პერიოდულად, საპროცენტო სარგებელი მაინც დაგერიცხებათ;

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია შემდეგი მაგალითის მიხედვით: ანაბრის გახსნისას მომხმარებელს შეაქვს 10 ერთეული და ყოველი თვის პირველ რიცხვში საანაბრე ანგარიშზე ამატებს 10 ერთეულს; ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

პირობა 3 - 5
თვე
6 - 8
თვე
9 - 11
თვე
12 - 14
თვე
15-17
თვე
18 - 20
თვე
21-23
თვე
24 თვე
ვადის ბოლოს 11.35% 11.55% 11.80% 11.95% 12.20% 12.40% 12.60% 12.80%
ეფექტური 9.39%-დან 11.24%-დან 11.77%-დან 11.94%-დან 12.11%-დან 12.21%-დან 12.31%-დან 12.46%-დან
გახსენით ანაბარი |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
დაგვიტოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და მალე დაგიკავშირდებით

Enter Code

Code validation