რებანკის ანაბარი
რებანკის ანაბარს ყველაზე მაღალი საპროცენტო სარგებელი ერიცხება, ვინაიდან ის კონკრეტული ვადით და თანხით იხსნება. სარგებლის მიღება შეგიძლიათ ანაბრის გახსნისას, ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ბოლოს.

ანაბრის გახსნა უფასოა. მთავარია წინასწარ განსაზღვროთ, რა ვადით განათავსებთ თანხას ანაბარზე ხელუხლებლად.

რებანკის ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში საპროცენტო სარგებელი გახდება: ლარში 2.00%, აშშ დოლარში 0.50%, ევროში 0.20%* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 1000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.


 


პირობა 3 - 5
თვე
6 - 8
თვე
9 - 11
თვე
12 - 14
თვე
15-17
თვე
18 - 20
თვე
21-23
თვე
24
თვე
ვადის ბოლოს 10.70% 11.15% 11.35% 11.60% 11.80% 12.05% 12.25% 12.35%
ვადის ბოლოს (ეფექტური) 11.04%-დან 11.36%-დან 11.40%-დან 11.50%-დან 11.53%-დან 11.61%-დან 11.63%-დან 11.67%-დან
ყოველთვიურად 10.60% 10.90% 10.95% 11.00% 11.05% 11.10% 11.15% 11.20%
ყოველთვიურად (ეფექტური) 11.13%-დან 11.46%-დან 11.52%-დან 11.57%-დან 11.63%-დან 11.68%-დან 11.74%-დან 11.79%-დან
წინასწარ 10.15% 10.15% 10.10% 10.00% 10.00% 9.95% 9.85% 9.80%
წინასწარ (ეფექტური) 10.83%-დან 10.98%-დან 11.07%-დან 11.11%-დან 11.27%-დან 11.38%-დან 11.42%-დან 11.52%-დან
კალკულატორი
ვადა
შედეგი:
* მონაცემები წარმოადგენს ზოგად სახელმძღვანელოს. ზუსტი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მოგვმართოთ.
დაგვიტოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და მალე დაგიკავშირდებით

Enter Code

Code validation