3-თვიანი საშეღავათო პერიოდი

ქვეყანაში კორონავირუსის გამო შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით, რე|ბანკის ყველა მომხმარებელი სესხზე და ტოპ|ქარდზე 3-თვიანი საშეღავათო პერიოდით ისარგებლებს.

25 მარტის ჩათვლით რე|ბანკის თანაშრომლები თავად დაუკავშირდებიან სესხით მოსარგებლე კლიენტებს და გააცნობენ საშეღავათო პერიოდის დეტალებს, ხოლო ტოპ|ქარდის მომხმარებლები მიიღებენ შეტყობინებას.

 • ვის შეუძლია ისარგებლოს საშეღავათო პერიოდით?

ყველას, ვინც ამჟამად სარგებლობს რე|ბანკის საკრედიტო პროდუქტებით: ბლიც|სესხი, რეფინანსირების სესხი, ტოპ|ქარდი.

აღნიშნული შეთავაზებით ვერ ისარგებლებენ ვადაგადაცილებაში მყოფი კლიენტები.

 • ნიშნავს თუ არა 3 - თვიანი საშეღავათო პერიოდი 3 გადაუხდელ შენატანს?

დიახ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ თითო სასესხო პროდუქტზე 3 თვის განმავლობაში, არ დაფაროთ სესხის არც პროცენტი, არც ძირი.

ტოპ|ქარდის შემთხვევაში 1 ივლისამდე სრულად თავისუფლდებით როგორც რეკომენდებული, ასე მინიმალური შენატანებისგან.

 • შეუძლიათ, თუ არა ვადაგადაცილებაში მყოფ მსესხებლებს აღნიშნული შეღავათით სარგებლობა?

სამწუხაროდ, ვადაგადაცილებაში მყოფი მსესხებლები და ტოპ|ქარდის მომხმარებლები საშეღავათო პერიოდით ვერ ისარგებლებენ.

 • გაიზრდება თუ არა ჩემი სესხის პროცენტი ან ვადა საშეღავათო პერიოდის შემდეგ?

სესხის პროცენტი დარჩება უცვლელი, ხოლო ვადა გაიზრდება საშეღავათო პერიოდის მიხედვით. ასევე, მცირედით მოიმატებს ყოველთვიური შენატანი, ვინაიდან მას დაემატება საშეღავათო პერიოდში დარიცხული პროცენტი.

ტოპ|ქარდის შემთხვევაში მოიმატებს მხოლოდ განვადების ვადა, დავალიანება ყოველგვარი დანამატის გარეშე გადანაწილდება 6 თვეზე.

 • მოიმატებს თუ არა ჩემს სესხზე ყოველთვიური შენატანი საშეღავათო პერიოდის შემდეგ?

სასესხო შენატანი უმნიშვნელოდ მოიმატებს, ვინაიდან საშეღავათო პერიოდში დარიცხული პროცენტი გადანაწილდება გადასახდელ თანხაზე.

ტოპ|ქარდის შემთხვევაში კი დამოკიდებულია 1 ივლისამდე ათვისებული განვადების ლიმიტის ოდენობაზე.

 • შესაძლებელი იქნება თუ არა საშეღავათო პერიოდის შემდეგ ტოპ|ქარდის წინსწრებით გადაფარვა ერთიანად ან ნაწილობრივ?

კი, შესაძლებელი იქნება ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე.

 • აღნიშნული პირობები გავრცელდება თუ არა ახალი სესხის აღების შემთხვევაში?

არა, საშეღავათო პირობები ვრცელდება მხოლოდ არსებულ მსესხებლებზე.

 • ტოპ|ქარდის შემთხვევაში დამერიცხება თუ არა პროცენტი საშეღავათო პერიოდის შემდეგ?

არა, 1 ივლისიდან სრული დავალიანება თანაბრად, ყოველგვარი დანამატის გარეშე გადანაწილდება 6 თვეზე.

 • ტოპ|ქარდზე რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ საშეღავათო პერიოდში ბოლო გადახდა მიწევდა? ის 6 თვეზე გადანაწილდება 1 ივლისის მერე?

დიახ, თუმცა შეგიძლიათ თანხა შეიტანოთ წინსწრებით, რაზეც არ დაგერიცხებათ საკომისიო.

 • რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ საშეღავათო პერიოდში/მდე 6 თვეზე მეტი ვადის განვადებით ვისარგებლე? მაინც 6 თვეზე გადანაწილდება დანახარჯი 1 ივლისის შემდეგ?

ამ შემთხვევაში განვადების პერიოდი არ შეიცვლება. მაგალითად, თუ თქვენ 12-თვიანი განვადებით სარგებლობთ და 2-ჯერ უკვე გადაიხადეთ დავალიანება, საშეღავათო პერიოდის შემდეგ თქვენი განვადება 10-თვეზე იქნება გადანაწილებული.

 • შეიძლება თუ არა ტოპ|ქარდის აღება და საშეღავათო პერიოდით სარგებლობა?

დიახ, თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ტოპ|ქარდი და ისარგებლოთ ამ უპრეცედენტო პირობით, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ ტოპ|ქარდზე საშეღავათო პერიოდი მხოლოდ 1 ივლისამდეა.

 • რა მოგება რჩება ბანკს ასეთი შეღავათისგან?

ბანკის პრიორიტეტი, შექმნილ სიტუაციაში, არის მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგება და მისი მსყიდველუნარიანობის ხელშეწყობა. გრძელვადიან ურთიერთობაში კი ორივე მხარე კმაყოფილი იქნება.

დაგვიტოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და მალე დაგიკავშირდებით

Enter Code

Code validation