ჩვენი სოციალური

პასუხისმგებლობა

გვსურს, პოზიტიური ცვლილებები შევიტანოთ გარემოსა და საზოგადოებაში, სადაც ვცხოვრობთ. ამიტომაც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ისეთ მიმართულებებზე გადავწყვიტეთ ზრუნვა, რომელიც ჩვენი ყოველდღიურიბის განუყოფელი ნაწილია: განათლება, ურბანული პროექტები და გარემოს დაცვა.

მიმართულებები

🌆

ურბანული პროექტები

🎓

განათლება

🌳

გარემოს დაცვა

მიიღე საინტერესო

შეთავაზებები

გადმოწერე მობაილ აპლიკაცია

ი.ჭავჭავაძის გამზ. 37მ, 0179, თბილისი, საქართველო

სს „პაშა ბანკი საქართველო“, ს/კ 404433671

მიიღე საინტერესო

შეთავაზებები


ი.ჭავჭავაძის გამზ. 37მ, 0179, თბილისი, საქართველო

გადმოწერე მობაილ აპლიკაცია

EN

© 2007-2022 სს „პაშა ბანკი საქართველო“, ს/კ 404433671