მაღალი სარგებელი

გახსენი რებანკის ანაბარი
და დააგროვე თანხა საკუთარი მიზნებისთვის

13.00%-მდე
რებანკის
ანაბარი
რებანკის ანაბარს მაღალი საპროცენტო სარგებელი ერიცხება, ვინაიდან ის კონკრეტული ვადით და თანხით იხსნება.
13.50%-მდე
სადეპოზიტო
სერტიფიკატი
თუ გაქვს გარკვეული თანხა, რომელიც რაღაც პერიოდის განმავლობაში არ გჭირდება, შეიძინე რე|ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატი და მიიღე მაღალი საპროცენტო სარგებელი.
გახსენი რებანკის ანაბარი |
რებანკის ანაბრის უპირატესობები |
რებანკის ანაბარი
რებანკის ანაბარს მაღალი საპროცენტო სარგებელი ერიცხება, ვინაიდან ის კონკრეტული ვადით და თანხით იხსნება;

სარგებლის მიღება შეგიძლია ანაბრის გახსნისას, ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ბოლოს;

ანაბრის გახსნა უფასოა. მთავარია წინასწარ განსაზღვრო, რა ვადით განათავსებ თანხას ანაბარზე ხელუხლებლად;

ანაბარი იხსნება მინ. 1000 ლარით/აშშ დოლარით/ევროთი.

რებანკის მეანაბრეები ვიზა გოლდის ბარათზე შეღავათიანი ტარიფებით სარგებლობენ. 
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
შენზე მორგებული პირობა;

მაღალი საპროცენტო სარგებელი;

მინ. მოცულობა: 5000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

რე|ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატის მფლობელები ვიზა გოლდის ბარათზე შეღავათიანი ტარიფებით სარგებლობენ.
რებანკის ანაბრის გახსნა შესაძლებელია:
• კონტაქტ ცენტრში (+995 32) 222 25 25 | *2525
• რებანკის ნებისმიერ ფილიალში
ინტერნეტბანკით
Arrow

ანაბრის გახსნა უფასოა!

ანაბარი იხსნება მინ. 1000 ლარი/აშშ დოლარი/ევროთი.
სარგებლის მიღება შეგიძლია ანაბრის გახსნისას, ყოველთვიურად
ან ანაბრის ვადის ბოლოს;

დაგვიტოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და მალე დაგიკავშირდებით

Enter Code

Code validation