მაღალი სარგებელი

გახსენი რებანკის ანაბარი
და დააგროვე თანხა საკუთარი მიზნებისთვის

10.35%-მდე
რებანკის
ანაბარი
რებანკის ანაბარს მაღალი საპროცენტო სარგებელი ერიცხება, ვინაიდან ის კონკრეტული ვადით და თანხით იხსნება.
გახსენი რებანკის ანაბარი |
რებანკის ანაბრის უპირატესობები |
რებანკის ანაბარი
რებანკის ანაბარს მაღალი საპროცენტო სარგებელი ერიცხება, ვინაიდან ის კონკრეტული ვადით და თანხით იხსნება;

სარგებლის მიღება შეგიძლია ანაბრის გახსნისას, ყოველთვიურად ან ანაბრის ვადის ბოლოს;

ანაბრის გახსნა უფასოა. მთავარია წინასწარ განსაზღვრო, რა ვადით განათავსებ თანხას ანაბარზე ხელუხლებლად;

ანაბარი იხსნება მინ. 100 ერთეულით, ანაბრის ვალუტის მიხედვით.
რებანკის ანაბრის გახსნა შესაძლებელია:
• კონტაქტ ცენტრში (+995 32) 222 25 25 | *2525
• რებანკის ნებისმიერ ფილიალში
ინტერნეტბანკით
Arrow

ანაბრის გახსნა უფასოა!

ანაბარი იხსნება მინ. 100 ერთეულით, ანაბრის ვალუტის მიხედვით.
სარგებლის მიღება შეგიძლია ანაბრის გახსნისას, ყოველთვიურად
ან ანაბრის ვადის ბოლოს;

დაგვიტოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და მალე დაგიკავშირდებით

Enter Code

Code validation